29 października 2020

Program serwisowy pomp

Program Serwisowy – Serwis pomp

Pragniemy podziękować za wybór naszych urządzeń i jednocześnie zachęcamy Państwa do regularnego wykonywania przeglądów konserwacyjnych dostarczonej pompy. Pragniemy zaznaczyć, że regularne przeglądy i serwisy olejowe znacznie wydłużają żywotność zakupionych urządzeń. Wszystkie czynności serwisowe wykonujemy ściśle według określonych procedur naprawczych. Na każdym etapie przeprowadzanych napraw oraz prac konserwacyjnych stosujemy tylko i wyłącznie oryginalne części i podzespoły zamienne, na które udzielamy gwarancji producenta. Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom usług serwisowych proponujemy przystąpienie do naszego programu serwisowego. Udział w programie oznacza kompleksowe przejęcie od użytkownika nadzoru nad eksploatacją urządzeń. Zakres takiej opieki ustalany jest umową indywidualną i może obejmować:

  • wykonywanie przeglądów urządzeń, zgodnie z dostarczoną DTR,
  • harmonogram przeglądów dostosowany do warunków pracy urządzenia,
  • szybki czas reakcji na zgłoszenie serwisowe,
  • opieka nad gospodarką magazynową części zamiennych dla maszyn objętych programem,
  • możliwość instalacji systemu diagnostycznego wibracji pomp spełniającego funkcję wczesnego wykrywania usterek.

Przeglądy pomp | Serwis pomp | Naprawa pomp